Ivan Virág - Daton, Blagoevova 2, P.O. BOX 49, 851 04 Bratislava
IČO: 34443827 • IČ DPH: SK 1020216945
mobil: +421/903/444 924 • info@daton.sk • www.daton.sk
banka: Tatra banka Trnava • č.účtu SKK: 2621252058/1100
Živnosť zapísaná na OÚ/ŽP v Bratislave, reg.č. 820/96
BTS s.r.o. - business trade service >>
Preprava nákladov plachtovými vozidlami v krajinách EÚ, vrátane Švajčiarska
TRANSPORT JUST-IN-TIME
Dĺžka ložnej plochy: 13,6 m • Výška ložnej plochy: 2,8 m • Nosnosť ložnej plochy: 24 t Žiadosť o cenovú ponuku ↓
*Vaše meno a priezvisko
Firma
*Konatktný e-mail
*Konatktný telefón
*Krajina(miesto) nakládkyvykládky
*Špecifikácia prepravovaného tovaru (druh tovaru, hmotnosť, iná špecifikácia)

© 2011 Ivan Virág - Daton   |   designed by Artefactum